Soojatootmine klientidele

AS Pelletiküte pakub klientidele  soodsat ja stabiilset soojamüügiteenust, mille tulemusena vähenevad kliendi kulud soojatootmisele ning kaob vajadus tegeleda katlamaja opereerimise ning hooldusega.
 
Soojusenergia müügiteenuse käivitamiseks analüüsib AS Pelletiküte tulevase koostööpartneri soojabilanssi koos tema spetsialistidega ja esitab oma ettepanekud soojatootmise üleminekuks pelletiküttele. Edaspidise koostöö osas kokkuleppe saavutamisel koostab olemasoleva katlamaja (soojusseadmete) ümberehitamise projektlahenduse ja teostab kõik vajalikud tööd. Koostöölepingus sätestatud tingimustele vastavalt teostavad osapooled ümberehituste finantseerimise ja seejärel asub soojatootja rolli juba AS Pelletiküte, kelle ülesandeks on tagada kõik vajalikud komponendid kütuse kohaletoimetamisest, seadmete õigeaegsest teenindamisest kuni seadustega sätestatud tule- ja ohutusnõuete täitmiseni.
 


Võtke meiega ühendust ning teeme Teile hea pakkumise

 

 

Meie poolt pakutav teenus on koostööpartnerile atraktiivne ja
majanduslikult kasulik alljärgnevatel põhjustel:

 
1) kodumaine tooraine tagab soojusenergiale pikaajalise soodsa hinna, mille taset on võimalik pikaajaliselt lepinguga fikseerida;

2) Pakume täislahendust, kus AS Pelletiküte ehitab enda kuludega välja katlamaja, toodab soojusenergiat ja hooldab katlamaja - kliendil jääb ainult tellida meie käest teenus ja maksta pikaajaliselt fikseeritud hinda. Lepingu lõppedes on katlamaja kliendi omand.

3) soojusenergia tootmiseks kasutatav kütus on
keskkonnasõbralik;

4) soojusenergia tootmiseks kasutatav kütus on saadud
kohalikest puidujäätmetest;

5) soojusenergia tootmiseks kasutatav kütus on toodetud
kohaliku ettevõtte poolt, kohaliku tööjõuga;

6) soojatootmise lahendused ja seadmed on pelletikütte tehnoloogia tipptase Euroopa tunnustatud tootjatelt ning projekteerimislahendused tunnustatud projekteerijatelt;

7) kuna AS-i Pelletiküte näol on tegemist pelleti suurtootja tütarettevõttega, on kütuse ja tarne kõrge kvaliteet pidevalt kindlustatud.
AS Pelletiküte on valmis sõlmima soojamüügilepinguid kuni kümneks aastaks ning võimalik on leppida kokku soojaühiku hind. Iga projekt on erinev ning ka hind oleneb tarbitavatest kütusekogustest ning katlamajja tehtavatest investeerigutest, kuid oleme täna kindlad, et suudame pakkuda väga konkurentsivõimelist hinda.