Pelletite info

Pelletid ehk saepurugraanulid on väikesed 6-8 mm läbimõõduga silindrilised pulgakesed, mille tootmiseks kasutatakse metsa- ja puidutööstuses tekkivat saepuru ning höövellaastu. Puidutööstuse jääkmaterjal jahvatatakse ning pressitakse suurel rõhul pelletiteks.

Saadav kütus on tänapäeval ainuke kodumaine taastuvenergia valdkonda kuuluv katlakütus, mille kasutamisel nii väikestel kui ka suurtel võimsustel saavutatakse vedel- ja gaasikütuse puhtus, mugavus ja automatiseeritus.

  
 

Pellet on keskkonnasõbralik kütus.

 
Pelletid põlevad CO2 neutraalselt ehk nad eraldavad põledes sama palju süsinikdioksiidi, kui palju puit oma kasvamise ajal endaga sidus või eraldaks siis, kui puit jääks metsa ning mädaneks ära.                       Puit kui pelleti toormaterjal on taastuv ja kasvab meie ümber ning on keskonnasõbralikult ja säästlikult kasutatav energiallikas. Pelletite ladustamisel ning hoidmisel puudub saastamise risk keskkonnale.
 

Kvaliteedinäitajad

Premium Tööstuslik
Niiskus 5...8% 5...8%
Kütteväärtus 4,8 kWh/kg 4,6 kWh/kg
Mahukaal 645 kg/m3 ≥ 645 kg/m3
Tuhasisaldus  0,5% 1,5% (keskm. 0,9%)
Mehaaniline tugevus 98% 96,5%


 

Pelletite värvusest


Levinud on arusaam, et hele pellet on kvaliteetsem ja suurema kütteväärtusega kui tume pellet. See väide võib osutuda tõeseks juhul kui pelletite tootmisprotsessis kasutatakse madalakvaliteedilist tooret, näiteks puukoort. Sellisel juhul muutub pelletite värv tumedamaks, suureneb pelletite tuhasus ja põlemisprotsessi käigus hakkab tekkima sulanud klaasi taolist massi mis on tingitud puukoores olevast liivast/mullast. Sellise toormesisaldusega pellet rikub soojatootmisseadmeid, katel nõuab pidevat hooldust, põlemise reguleerimine on keeruline ja saadav kasutegur on tunduvalt madalam.

Ühtlasi suureneb ka oluliselt pelleti kulu. Samas võib tumedam pelleti värvus olla tingitud tootmise tehnoloogilisest protsessist - nimelt muutub märg saepuru kuivatamisel trummelmeetodil (märg saepuru viiakse kokku kuuma õhuga) oma värvuselt tumedamaks.Seega tumedamat värvi pelleti kohta ei saa üheselt väita, et ta on madalamate kvaliteediomadustega kui heledat värvi pellet.

Väga tähtis on aga teada  millest on pellet valmistatud ja kuidas on toimunud tootmisprotsess. Täiesti heledat värvi pellet saadakse kuiva saepuru kasutamisel või märja saepuru kuivatamisel madalatemperatuurilise tehnoloogiaga.