Eramu pelletikatlamaja

Pelletitega kütmist on Lääne- Euroopas praktiseeritud juba rohkem kui kolmkümmend aastat. Viimase kümne aasta jooksul on pelletitega kütmine teinud hüppelise tõusu ning pellet kui kütus leiab aina rohkem kasutust üle kogu maailma. Tänu pikaajalise kogemusele ning pidevale tootearengule on tänapäevased pelletikatlad väga ökonoomsed ning hooldevabad.

 
Modernsed pelletikatlad tagavad kasuteguri väikekateldel 90 % ja enam kateldel alates 100 KW kuni 2,5 MW  95 % ning rohkem, kusjuures suurtes kateldes juhitakse põlemisprotsessi juba väga täpselt väljundgaaside hapniku ja CO sisalduse andurite näitude alusel.

Ainukene täiendav teenindusliik võrreldes vedel-või gaasikateldega  pelletikateldel on tuha eemaldamine põlemiskambri alt. Tuhasus kõigub pelleti materjalist sõltuvalt 0,4 % - 0,6 % ni ja seetõttu tekib 1 tonni pelleti põletamisel 4 - 6 kg tuhka. Näitena olgu öeldud, et eramaja aastane tuhakogus on keskmiselt 25 kg piires, mis tingib vajaduse katla puhastamise järel kuni 2 x aastas.

Pelletite tarnimiseks katlamajja on erinevaid võimalusi: suuremate mahutitega katlamaju teenindab spetsiaalne puhurauto, mis puhub pelletid pneumaatiliselt mahutisse. Väiksemate kütteseadmete puhul on võimalik osta puidugraanuleid ka 15 kilostes  kottides või tellida tonniste kottidena koju. 
Pelletikütte põhimõtteline skeem on alljärgnev:
  1. Boiler
  2. Katel
  3. Mahuti
  4. Pelletid kotis