Soovitusi katla valikul

Pelletitega soojatootmine on väga soodne ja mugav küttelahendus - seda juhul, kui kütmiseadmed on komplekteeritud ja paigaldatud õigesti. Pellet on oma iseloomult kapriisne kütus ja sellepärast on esmatähtis muretu elu tagamiseks valida õiged seadmed.
 
Eramajade pelletikatlaid on käesoleval ajal võimalik osta pea igast eramaja katlaid müüvast kauplusest.

Katelde võimsused eramajadele algavad 4 KW-st ning katelde tehnilised parameetrid on väga erinevad.
Selleks, et pelletitest soojatootmine oleks võimalikult mugav, soodne ja probleemidevaba tuleks eramaja katla valimise puhul jälgida järgmiste tehniliste lahenduste olemasolu:

 

1. soojusvaheti automaatne puhastamine
Täiuslike süsteemide puhul liigutab katel ise soojusvahetis asuvaid turbolaatoreid või vabaneb kogunenud lend-tuhast suruõhu abil, millega tagab soojusvahetuse kõrge kasuteguri

2. katla automatiseeritus ja ühilduvus teiste seadmete ja kütteskeemidega
Heal katlal on olemas juhtisautomaatika, mis organiseerib kogu küttesüsteemi tööd, juhib ja töötab ideaalselt teiste kütteseadmetega (näiteks päikeseküte, maaküte)

3. automaatne põlemise reguleerimine
Katel mõõdab leegi temperatuuri koldes ja väljuvate gaaside vajalikke parameetreid ning nende  alusel reguleerib pelletikogust, põlemisõhku ja hõrendust koldes eesmärgiga saavutamaks optimaalset tulemust ( tulemuseks kõrge effektiivsus ja täielik põlemine erineva kvaliteediga pelletite puhul )

4. katla soojusefektiivsus
Parimad pelletikatlad on kasuteguriga vahemikus 88 – 96,6 % ja seda ka katla töötamisel võimsusega alates 30% nimivõimsusest

5. juhtimismenüü arusaadavus ja seadistamisprotsessi lihtsus

6. vajalike hooldustoimingute märguannete ja rikketeadete edastamise olemasolu

7. tagasipõlemise välistus
Võib tekkida juhul kui näiteks elektrivool läheb ära ning põletis toimub põlemine. Kui katlal puudub tagasipõlemist takistav süsteem, võib kõige hullemaks tulemuseks olla tulekahju.