Toodame pelleteid ainult
jääkmaterjalist
Toodame puidupelleteid ainult teistes tööstusharudes üle jäävast toorainest, millele ei ole muud rakendust ja mis muidu jääks kasutuseta. Kogu kasutatav materjal on läbinud kaskaadiefekti hinnas, väärtuses ja prioriteedis. See tähendab, et tooraineks kasutatav puit on kõige madalama kvaliteediga sortimendist (energia- või küttepuu) ja kõige madalama hinnaga, mis on turul saadaval.

Vahel võib selliseks jääkmaterjaliks olla ka madala kvaliteediga tüvepuit, see tähendab puidutööstuses praagiks loetud defektsed ümarpuud, mille pikkus, kõverus, kahjustused, metallisisaldus või muud defektid ei vasta saeveskite, vineeritehaste ega paberitööstuse nõuetele.
pellets
Täies ulatuses jälgitav väärtusahel
Järgime kõige laialdasemalt tunnustatud säästva metsamajandamise süsteemide põhimõtteid ja kriteeriume, mis annavad aluse metsaomanike tegevuse majanduslike, sotsiaalsete ja ökoloogiliste aspektide hindamiseks. Oleme liitunud sertifitseeritud puidutöötlemiskogukonnaga ning toetame sellist metsamajandamist, mis säilitab väärtuslikke ökosüsteeme ning tagab metsas töötavatele inimestele ohutud, tervislikud ja õiglased töötingimused. Sertifitseeritud puitu kasutades välistame igasuguse kontrollimata materjali, mis võib pärineda keskkonda ja ühiskonda kahjustavatest allikatest.
Kvaliteet ja usaldusväärsus
Meie tegevuspoliitika keskendub toote ja teenuse kvaliteedile, tagades, et see saavutatakse minimaalse keskkonnamõjuga. Pühendume oma äris ja igapäevases tegevuses täies ulatuses jätkusuutliku taastuvenergia süsteemi väljatöötamisele, et asendada fossiilkütuseid. Meie ärieesmärgid tuginevad järgmistele põhimõtetele:
  • kõrgeima kvaliteediga toode
  • minimaalne keskkonnamõju
  • tootmise suurim energiatõhusus
  • turvalisim töökeskkond
  • suurim kasvuhoonegaaside säästupotentsiaal
process
Teeme koostööd usaldusväärsete partneritega
Teeme koostööd ainult selliste partneritega, kes tegutsevad samade kvaliteedi-, keskkonna-, energiatõhususe ja tööohutuse põhimõtete alusel nagu meie. Kasutame ainult tarnijaid, kes järgivad säästva metsanduse standardeid ja tarnivad nõuetele vastavaid tooteid.Korruptsiooniriski maandamine on meie tegevuse lahutamatu osa. Teadlikkuse suurendamine, lepinguliste suhete, elektrooniliste maksete ja pideva auditeerimise abil oleme saavutanud nõuetekohase hoolsuse süsteemi, mis ei jäta meie väärtusahelas ruumi ebaeetilisele käitumisele.Lugege meie klientide ja partnerite isikuandmete töötlemise tingimusiLugege meie korruptsioonivastase poliitika kohta
Vabandame! E-poe müük on ajutiselt suletud.