Kas pelletite tootmiseks jätkub toorainet?AS Graanul Invest on sõlminud pikaajalised toormelepingud Baltimaade suuremate saetööstuste ja puidutöötlejatega ning aktiivselt tegeletakse ka toorme impordiga naaberriikidest. Lepingutega on kaetud kõik AS-i Graanul Invest pelletitehased.Kuidas käitub pelleti hind?Meie oleme veendunud, et pellet jääb oma hinna poolest kindlasti soodsamale tasemele, kui gaas või kütteõli. Kui võrrelda gaasi hinda pelleti hinnaga näiteks Taanis, siis pellet on keskmiselt 40 % odavam. Samas on Euroopa Liit võtnud suuna taastuvenergia kasutamise igakülgseks toetamiseks, vabastades kõik biokütused  aktsiisimaksust ning  soovitades iga liikmesriigi valitsusel toetada rahaliselt kõiki investeeringuid üleminekul fossiilsetelt kütustelt biokütustele. Tuleviku üks soodsamaid ja mugavamaid kütuseid on kindlasti pellet.Kui palju tekib tuhka ja palju pean ma sellega tegelema?Pelleti tuhasus on erinevatel standarditel limiteeritud alljärgnevalt:
- premiumil – kuni 0,6 % kuivainest ehk maksimaalselt 5,64 kg tuhka ühe tonni (1,54 m3) pelleti põletamisel;
- tööstuspelletil – kuni 1,5 % kuivainest ehk maksimaalselt 14,1 kg tuhka ühe tonni (1,54 m3) pelleti põletamisel.
Kas pelletiga kütmine tähendab minu jaoks palju saepuru katlamaja põrandal?Pelletipõleti ja kogu etteandemehhanism on ehitatud nii, et transpordiprotsessis pelletitehasest katlasse paratamatult tekkiv saepuru suunatakse põletisse koos tervete pelletitega ja seega katlamaja põrandale korras seadmetega saepuru ei teki. 
Järelikult -  töökorras  seadmetega pelletiküte on sama puhas kui töökorras seadmetega õli- või gaasiküte.
Kas pelletiga saab kütta tavalises ahjus?Kindlasti saab, kuid ennekõike on pellet kütus, mille põletamist saab kergesti automatiseerida ning seega  on ta ette nähtud kasutamiseks spetsiaalsetes põletites, kus kütuse etteandmise teevad selleks projekteeritud seadmed.Kas pellet kardab niiskust?Pellet ei karda ümbritsevas õhus sisalduvat niiskust. Kuid kindlasti kardab  pealesadavat või pelletimahutisse sisseimbuvat vihma ja lund. Pelletit võib ka meie talvetingimustes vabalt hoida väljas isoleerimata, kuid ventilatsiooniavadega varustatud terasmahutites.Kui palju pean ma katlaga tegelema, kui mul on ainult väike mahuti? Kui mul on suur mahuti?Kaasaegsed eramajade pelletikatlad vajavad hooldamist vähemalt 2 x aastas. Suurtes katlamajades sõltub teenindamise sagedus ärapõletatud pelletite kogusest ja vajadusest hooldustööde järele antakse teada põlemisautomaatika näitude alusel. Põletivahetusega ümberseadistatud õli- või tahkekütuse katlad vajavad hooldamist keskmiselt 1 x kuus ja see sõltub peamiselt tuhakoguja mahutavusest ning katla ehitusest.
Pelletimahuti suurususest sõltub selle täitmise sagedus ja viimane on otseselt seotud vajaliku soojusenergia kogusega. Näiteks keskmine eramu vajab pelletit talveperioodil ca 300 l nädalas.
Mida täpselt tähendab, et pelletiküte on põlemisel CO2 neutraalne?Ka pelleti põlemisprotsessil vabaneb atmosfääri CO2-te, kuid seda  ei ole rohkem samaväärse puidumassi kasvamisel taimede poolt seotavast mahust. Samas, kui puu jääks metsa, siis mädanemise käigus vabaneks ikkagi analoogne kogus CO2-te.  
Seetõttu loetakse pelletit CO2 suhtes neutraalseks kütuseks.

Telli pelletid e-poest kiirelt ja mugavalt!

Premium pellet g Graanul 6mm

Pakendatud

990kg alusel 66 x 15kg kotti

220€ alus

Järeletulemisega Tallinna Lattu: 240€ alus

Kojuveo võimalus, lisandub transporditasu
Kogus:
up arrow
alus
down arrow
Lisa korvishopping-cart

Big Bag Premium 6mm

Big bag kottides

1000kg alusel 1 kott

220€ tonn

Kogus:
up arrow
tonn
down arrow
Lisa korvishopping-cart

Pelletikorv kaminasse või ahju

Vali mudel:

  • Pikkus: 421mm
  • Sügavus: 260mm
  • Kõrgus: 166mm
  • Mahutavus: 6.5 kg
Rohkem infot

Hind: 89€
Lisa korvishopping-cart